Zgodnie z terminarzem wyborczym i Ordynacją Wyborczą PTKM  23 października 2020 r., o godz. 18:00, przy pomocy komunikatora Zoom  zostaną przeprowadzone wybory władz PTKM, ustalonych w Statucie PTKM. Informacje zawierające link do połączenia i hasło zostały przesłane drogą mailową.
 

27 października o godz.17:00 odbędzie się specjalny wykład z okazji 30. lecia powstania Europejskiego Towarzystwa Matematycznego.

Wykład pt. Niedostateczna reprezentacja kobiet w redakcjach czasopism naukowych wygłosi Stanisława Kanas (Uniwersytet Rzeszowski)
Spotkanie odbędzie się przy użyciu komunikatora Zoom. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wykładem. Pełna informacja na stronie 
polwomaths.


 
Program wyborczy kandydatki na prezesa PTKM w załączeniu.
 

 
Komisja Wyborcza PTKM informuje, że zgodnie z Ordynacją Wyborczą została zgłoszona na przesa PTKM Stanisława Kanas.
W załączeniu zgoda na kandydowanie.zgoda1

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w 60. Szkole Matematyki Poglądowej! 

Tytuł
: Błędy, iluzje, oszustwa


Termin: 23 – 27 sierpnia 2019 roku (uwaga! Szkoła zaczyna się od kolacji w czwartek 2
2.08.2019r.)

Miejsce: Wola Ducka - hotel Relaks

Koszt uczestnictwa: 750 zł (opłata obejmuje: wyżywienie: od kolacji w czwartek do obiadu
we wtorek; kawę i ciastka podczas przerw kawowych; materiały konferencyjne; noclegi w
dniach 22 – 27.08.2019 w pokojach 2- lub 3-osobowych; za pokój 1-osobowy należy doliczyć
dodatkowo kwotę 280 zł).

W Szkole można uczestniczyć "dojazdowo" (tj. bez noclegów i posiłków), nie trzeba
wtedy uiszczać żadnej opłaty, ale mimo to prosimy o rejestrację (w uwagach proszę wpisać:
"bez posiłków i noclegów").

Dla studentów i doktorantów oraz prelegentów, którzy mają możliwość sfinansowania swojego
udziału przewidziana jest niższa opłata  -- za uczestnictwo w 5 dniach Szkoły wynosi ona
600 zł. W celu otrzymania zniżki studenci i doktoranci powinni przesłać zaświadczenie o
statusie studenta/doktoranta na adres Agnieszki Prusińskiej, aprus(at)uph(dot)edu(dot)pl.

Konferencja "On  the Trail of Women in Mathematics

- in Honor of Sofia Kowalewska"

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce oraz Wydział Matematyki Stosowanej AGH serdecznie zapraszają do udziału w konferencji: On the Trail of Women in Mathematics - in Honor of Sofia Kowalewska, która odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 2 września 2019 roku. Obrady będą mieć miejsce w budynku Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, budynek B7, al. A. Mickiewicza 30, Kraków.

Będzie to druga konferencja z cyklu „Śladami kobiet w matematyce”, mającego na celu promowanie osiągnięć i zasług kobiet, których badania, działalność zawodowa i publikacje wniosły znaczący wkład w rozwój nauki, głównie matematyki i nauk pokrewnych.

Celem tej konferencji jest uhonorowanie profesor Sofii Kowalewskiej, nazywanej „Księżniczką matematyki”, jej znaczącego wkładu w rozwój matematyki, szczególnie równań różniczkowych cząstkowych i ich zastosowań, a także podkreślenie wkładu Kowalewskiej w walkę o prawa kobiet i ich równy dostęp do wykształcenia i stanowisk.

W ramach konferencji planowana jest wymiana doświadczeń i przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych specjalistów zajmujących się matematyką i dziedzinami pokrewnymi.

Tematyka konferencji nie ogranicza się do równań różniczkowych i ich zastosowań – powinna pokrywać jak najszerszy zakres współczesnych badań w dziedzinie nauk matematycznych, z których wiele rozwijało się pod wpływem prof. Kowalewskiej.

W programie konferencji znajdą się wykłady plenarne, sesje tematyczne i sesja plakatowa. Ważnym elementem będzie panel dyskusyjny pn. “Mobbing at universities”.

Konferencja stanowi istotny składnik obchodów 100-lecia AGH oraz 100-lecia PTM, jak również jest jednym z elementów obchodów Roku Matematyki, którym został ustanowiony rok 2019, zgodnie z postanowieniem Senatu RP. 

Więcej informacji


Matematyczki: Ingrid Daubechies i Claire Voisin  laureatkami 21 edycji międzynarodowej nagrody l'Oreal-Unesco dla kobiet w naukach  za 2019

 
 
 

11 lutego fundacja  L’Oréal-UNESCO ogłosiła laureatów  21 edycji konkursu. Fundacja nagradza corocznie 5 wybitnych kobiet z całego świata za ich osiągnięcia w dziedzinie badań w dziedzinie matematyki, informatyki, fizyki i chemii.

W 2019 laureatkami zostały dwie matematyczki Ingrid Daubechies i Claire Voisin. Szczegółowe informacje na stronie: https://en.unesco.org/news/21st-edition-loreal-unesco-international-awards-women-science

Poniżej wszystkie laureatki tegorocznej nagrody.

Najat Aoun SALIBA – Chemia atmosfery, Profesor  Chemii i Dyrector Centrum Ochrony Przyrody w  American University of Beirut, Lebanon

Maki KAWAI Chemia, Dyrektor Generalny Instytute badań  Molekularnych, University of Tokyo, Japan, członek Komitetu Naukowego Japonii 

Karen HALLBERG – Fizyka/Fizyka materii, Profesor Instytutu Balseiro i Dyrektor ds Badań w  Bariloche Atomic Centre, CNEA/CONICET, Argentina

Ingrid DAUBECHIES – Matematka/Fizyka matematyczna, Profesor matematyki i inżynierii elektrycznej i komputerowej Duke University, USA 

Claire VOISIN - Matematyka/Geometria algebraiczna, Profesor w College de France, poprzednio pracownik naukowy French Nationale Centre for Scientific Research (CNRS) 


 

Karen Keskulla Uhlenbeck laureatką

nagrody Abela za 2019

Norweska Akademia Nauk  przyznała Karen K. Uhlenbeck (University of Texas, Austin, USA) Nagrodę Abela za 2019 rok. Karen Uhlenbeck jest pierwszą kobietą uhonorowana tą nagrodą za pionierskie prace w dziedzinie geometrycznych równań różniczkowych cząstkowych i ogromny  wpływ jej wyników na analizę, geometrię i fizykę matematyczną. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 21 maja 2019 roku w Oslo.
Strony o laureatce i nagrodzie:

https://www.newyorker.com/news/q-and-a/groundbreaking-mathematician-karen-uhlenbeck-on-the-politics-of-her-field
http://www.abelprize.no/c73996/seksjon/vis.html?tid=74011&strukt_tid=73996 
http://www.abelprize.no/
https://www.quantamagazine.org/karen-uhlenbeck-uniter-of-geometry-and-analysis-wins-abel-prize-20190319/


Konkurs im. Edyty Szymańskiej rozstrzygnięty!

Kapituła nagrody im. Edyty Szymańskiej przyznała wyróżnienia w konkursie im. Edyty Szymańskiej. PTKM było patronem tego konkursu. Do II edycji zgłoszono 23 kandydatki, z których 10 znalazło się w finale. Zwyciężczynią została  Aleksandra Kwiatkowska z Uniwersytetu Wrocławskiego (obecnie Uniwersytet w Muenster). Nagrodę specjalną, ufundowaną przez PTKM otrzymała Joanna Kułaga-Przymus z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i PAN w Warszawie. Pozostałe osiem finalistek zostało wyróżnionych pamiątkowymi dyplomami:

  • dr Aleksandra Borówka  Instytut Matematyczny PAN/ Instytut Matematyki UJ
  • dr Iwona Chlebicka, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr Ilona Iglewska-Nowak, Studium Matematyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • dr Aleksandra Krawiec, studentka drugiego roku drugiego stopnia kierunku Matematyka na Politechnice Ślaskiej
  • dr Joanna Polcyn-Lewandowska, UAM
  • dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska, Politechnika Gdanska
  • dr Justyna Szpond,  IM UP Krakow
  • dr Katarzyna Szymańska-Dębowska, Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej

Uroczystość wręczenia nagród, połączona z referatem laureatki, odbędzie się 15 marca o godz. 12 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu (Aula B).


 


XXV Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie 

16-20 września 2019, Jadwisin k. Warszawy


Konferencja KKZMBM ma na celu wymianę doświadczeń i propagowanie zastosowań  matematyki w biologii i medycynie. W tym szerokim zakresie  tematycznym, preferowane będą prace wyróżniające się ciekawymi i  nowatorskimi zastosowaniami matematyki. Artykuły konferencyjne zostaną  wydrukowane w czasopiśmie Mathematica Applicanda.

strona konferencji


Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich

w 100-lecie PTM

W dniach 3-7 września 2019 roku odbędzie się w Krakowie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich. Zjazd organizowany jest z okazji 100-lecia PTM. Głównymi organizatorami zjazdu są:  Polskie Towarzystwo Matematyczne i Uniwersytet Jagielloński. Współorganizatorami są AGH, Uniwersytet Rolniczy i inne uczelnie krakowskie. Obrady Zjazdu toczyć się będą w obiektach UJ oraz AGH. Więcej informacji  na stronie Zjazdu, zob. https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/

 


Pierwsze Horyzonty

Serdecznie zapraszamy na wiosenną szkołę dla studentów Pierwsze Horyzonty, Będlewo 7.03 (kolacja)-10.03.2019 (obiad). Celem szkoły jest pokazanie studentom różnych możliwości zanim wejdą w wąską specjalizację. Zapraszamy  wszystkich studentów o różnym poziomie zaawansowania i doktorantów.  

Oprócz studentów zapraszamy wykładowców. Wykłady powinny być dostępne dla studentów, którzy ukończyli podstawowe kursy analizy, algebry, algebry liniowej, topologii, równań różniczkowych,  rachunku prawdopodobieństwa, funkcji analitycznych i analizy funkcjonalnej, a czasem wystarczy nawet mniej Oczekujemy, że każdy z zaproszonych wykładowców  spróbuje przybliżyć swoją dziedzinę   badań studentom mającym za sobą tylko podstawowe kursy. Oznacza to nacisk na popularyzację, a nie koniecznie prezentację najnowszych czy najważniejszych osiągnięć speakera. 

41. Konkurs Prac Uczniowskich z Matematyki 

im. Pawła Domańskiego

Zachęcamy do uczestnictwa w Konkursie, do napisania własnej, oryginalnej matematycznej pracy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych z klas siódmych i ósmych. Propozycje tematów badań, listę laureatów poprzednich konkursów, niektóre nagrodzone prace oraz szczegółowy regulamin Konkursu można znaleźć na stronie Konkursu.

Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2018 r.
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Matematyczne i czasopismo Delta


28 listopada 2018 roku -- 100-lecie praw wyborczych Polek!

28 listopada 1918 roku dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego ustanowiono (Art.1), że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” oraz że: „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele/obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze”.

Postanowienie to przyznało prawa wyborcze Polkom. Dzięki temu Polska znalazła się w awangardzie krajów wprowadzających to rozwiązanie. 1 czerwca 1906 parlament Finlandii przyznał kobietom prawa wyborcze, w 1908 Dania (pełne prawa dopiero w 1915), 1913 Norwegia, 1915 - Islandia, 1917 - Holandia, również Rosja po rewolucji lutowej wraz z ustanowieniem republiki parlamentarnej w 1917 r. Faktycznie było to jednak „prawo głosowania” wyłącznie na partię rządzącą bolszewików, opozycyjne partie zostały zlikwidowane.

Czytaj więcej


 eszymanska    Nagroda im. Edyty Szymańskiej 2018 - druga edycja

Wydział Matematyki i Informatyki UAM ogłasza II edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik lub serie wyników naukowych z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskanych w latach 2017-2018 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Więcej informacji i Regulamin nagrody na stronie.

Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników (do 2 stron) należy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 stycznia 2019 roku.

PTKM objęło patronatem nagrodę im. Edyty Szymańskiej.

Ogłoszenie nazwiska zwyciężczyni nastąpi nie później niżdo 15 lutego 2019 roku.


Ula1    Profesor Urszula Foryś

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Prezydent RP nadał naszej koleżance Urszuli Foryś tytuł profesora.

3 października 2018 roku Prezydent RP wręczył Jej nominację

Nominacja profesorska Ula Forys

Profesor Urszula Foryś pracuje na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Biomatematyki i Teorii Gier. Gratulujemy.

Strona Pani Profesor


MSRI Call for Applications

Summer Research for Women i Mathematics Program

The Mathematical Sciences Research Institute in Berkeley, California invites applications for its 2019 Summer Research for Women in Mathematics program.

Applications are due by December 1, 2018.

Więcej informacji


European Women in Mathematics

General Meeting 2018, 3-7 September 2018, Graz, Austria

Na początku września odbyło się w Grazu kolejne spotkanie EWM w którym wzięły udział trzy członkinie PTKM. Miałyśmy okazję wysłuchać między innymi wykładów Giglioli Staffilani i Maryny Viazowskiej oraz uczestniczyć w licznych (10) minisympozjach. Podczas Zgromadzenia Ogólnego EWM przedstawiłyśmy prezentację o działalności PTKM.

Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego zaprezentowano nową stronę internetową EWM  Strona

W zakładce  Activities  możemy znaleźć  informację o zorganizowanej w 2017 roku przez PTKM konferencji w 100-lecie urodzin Profesor Heleny Rasiowej.

Więcej o spotkaniu


World Meeting for Women in Mathematics – (WM)²

31 lipca 2018 roku odbyło się w Rio de Janeiro kolejne Światowe Spotkanie Kobiet w Matematyce (World Meeting for Women in Mathematics – (WM)²).

Było to wydarzenie satelitarne Międzynarodowego Kongresu Matematyków (1–9 sierpnia) organizowanego co cztery lata przez Międzynarodową Unię Matematyczną (ICM). W spotkaniu uczestniczyła nasza koleżanka Stanisława Kanas, prezes Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce.

Więcej informacji


Polecamy stronę internetową

https://www.sissa.it/news/international-manifesto-promote-role-women-science

na której można znaleźć bardzo ciekawe prezentacje uczestniczek konferencji. Na stronie głównej http://www.sissa.it/ można też znaleźć atrakcyjne propozycje współpracy z koleżankami z Włoch (i nie tylko).


Międzynarodowy przegląd naukowców

Od 1 maja do 31 października 2018 r. można wziąć udział w ankiecie

Global Survey of Scientists.

Ankieta skierowana jest do naukowców z dziedziny matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych. Ankieta dostępna jest w jązyka angielskim, francuskim, chińskim, japońskim, rosyjskim, hiszpańskim i arabskim. Więcej informacji można znaleźć tutaj