I EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ PTKM              

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce ogłasza I edycję Konkursu o Nagrodę PTKM  dla kobiet za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych opublikowanych w formie prac naukowych lub książek.

Nagroda ma formę pieniężną oraz zaproszenia do wygłoszenia wykładu plenarnego na cyklicznej konferencji PTKM.

Kandydatki powinny posiadać co najmniej stopień naukowy doktora nauk matematycznych.
Do Nagrody mogą kandydować wyłącznie kobiety, obywatelki polskie lub nieposiadające obywatelstwa polskiego, ale zamieszkałe na stałe w Polsce przez co najmniej 5 ostatnich lat, które w roku, za który przyznawana jest nagroda mają co najmniej 35 lat i nie więcej niż 45 lat, przy czym pod uwagę brane są roczniki urodzenia, a nie dokładne daty (dd-mm-rrrr).

Wnioskodawcami mogą być instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych lub co najmniej pięcioosobowe grupy matematyków o znaczącym dorobku naukowym. Wnioskodawcy dołączają pisemną zgodę kandydatki  na zgłoszenie jej do konkursu.

Podstawą przyznania nagrody mogą być:

(a) monografia opublikowana w ciągu pięciu lat poprzedzających rok ogłoszenia konkursu i w roku ogłoszenia konkursu

lub/i
(b) minimum 5 prac opublikowanych w ciągu pięciu lat poprzedzających rok ogłoszenia konkursu i w roku ogłoszenia konkursu; prace powinny być opublikowane w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub co najmniej w czasopismach z numerem DOI.

Szczegółowy Regulamin Nagrody PTKM

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać do dnia 30 września 2019 roku. Wypełniony i podpisany przez wnioskodawców wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce, ul. S. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów.

Egzemplarze publikacji łącznie z wnioskami należy nadesłać pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres.

Wszystkie dokumenty muszą wpłynąć do PTKM w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2020 roku.

Wzór wniosku o Nagrodę PTKM

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do konkursu o Nagrodę PTKM.

POBIERZ PLAKAT

plakat.konkursPTKM


Konkurs o nagrodę im. Edyty Szymańskiej

Poznańska Fundacja Matematyczna ogłasza I edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik naukowy z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2015-2016 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nie posiadających jeszcze stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.
Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników należy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 stycznia 2017 roku. Zgłoszenia może dokonać zarówno sama zainteresowana, jak i dowolna inna osoba zaznajomiona z wynikami kandydatki. Spośród zgłoszonych kobiet nagrodzona zostanie tylko jedna z nich wybrana przez kapitułę. Ogłoszenie nazwiska zwyciężczyni nastąpi nie później niż do końca lutego 2017 roku. Materialnym wyrazem nagrody będzie premia pieniężna w wysokości 3000 zł oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, w marcu lub kwietniu 2017 roku.


SIAG Algebraic Geometry Early Career Prize Więcej informacji

Nagroda dla młodych naukowców z Geometrii Algebraicznej.

Termin składania aplikacji: 15 listopada 2016.


2018 AWM-AMS NOETHER LECTURE Więcej informacji

The Association for Women in Mathematics (AWM) established the Noether Lecture to honor women who have made fundamental and sustained
contributions to the mathematical sciences.

Nominacje można składać do: 15 października 2016 roku.


Ruth I Michler Memorial Prize Więcej informacji

Konkurs otwarty dla kobiet, które niedawno awansowany na stanowisko profesora nazdzwyczajnego lub otrzymały równoważną pozycję w dziedzinie nauk matematycznych. Nagrodą jest stypendium umożliwiające spędzenie semestru na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Cornell bez obowiązków dydaktycznych.

Nominacje można składać do: 1 listopada 2016 roku.


AWM-SIAM Sonia Kovalevsky Lecture Więcej informacji

AWM and the Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) established the annual Sonia Kovalevsky Lecture to highlight significant contributions of women to applied or computational mathematics.

Nominacje można składać do: 1 listopada 2016 roku.


Stephen Smale Prize Więcej informacji

Nominacje można składać do: 9 pażdziernika 2016 roku.


M. Gweneth Humphreys Award for Mentorship of Undergraduate Women in Mathematics Więcej informacji

Konkurs otwarty dla wszystkich, niezależnie od narodowości i obywatelstwa.
Nominacje można składać do: 30 kwietnia 2016.